Fra «jomfru» til vibrostampere


Vibroplater ble introdusert på 1950-tallet. Wacker Neuson viste moderne utgaver under Have & Landskab 2017. Foto: Ole Billing Hansen

Arbeidet som utøvende anleggsgartner har endret seg mye siden 1960-tallet. park & anlegg inviterte nestorene Bjørn Løvold, Sigmund Lunde og Knut A. Thorvaldsen til en hyggelig prat om den tekniske utviklingen mesterne har opplevd siden de selv tok anleggsgartnerutdanning. Ett av temaene var komprimering, også kalt stamping.

Dagens stampere krever mindre muskelkraft. Denne moderne utgaven fra Wacker Neuson er batteridrevet. Foto fra Have & Landskab 2017: Ole Billing Hansen

Det tidligste utstyret til stamping var basert på håndmakt. Ulike versjoner av «jomfru» ble benyttet til å pakke jorda i forbindelse med legging av brostein og andre faste belegninger. Rundt 1960 ble de første vibrostamperne introdusert. Populært kalt «hoppetusser» gjorde de komprimeringsarbeidet raskere og uten behov for så stor muskelkraft. Vibroplater ble introdusert noe tidligere og avløste ulike typer valser og tromler, både selvgående og slike som var beregnet på sleping.

I en artikkel i park & anlegg 8/2017, som utgis 29. september, kommenterer anleggsgartnermesterne utviklingen de siste 50-60 årene innen temaer som masseflytting, graving, planering, kantsetting og legging av faste belegninger.
«Jomfru» fantes i større og mindre utgaver. De ble brukt til stamping, det vil si til komprimering og jevning av brostein og andre faste belegninger. Foto: Knut A. Thorvaldsen
Jerntrommel i den historiske samlingen ved West Dean College i England. Foto: Ole Billing Hansen