Fredrikstad er årets mest attraktive by


Den årlige høstdugnaden med planting av krokus har resultert i flere fargerike vårplener i østfoldbyen.

På tirsdag tildelte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner prisen for årets mest attaktive by til Fredrikstad. En av begrunnelsene for tildelingen er byfergen, som har vært gratis fra 2013.

Fergen blinder sammen de ulike delene av byen, som splittes av Glommas to utløp. I 2013 hadde fergene 357.000 passasjerer, mens tallet i 2017 trolig passerer 1,3 millioner. Antall besøkende i sentrum har økt med mellom 30 og 50 prosent. Politikerne i byen har tatt grep om sentrumsutviklingen, noe som har ført til flere butikker, attraktive møteplasser og utvidet kulturtilbud. Parkavdelingen i østfoldbyen får mye ros for å sette farge på byen, med blant annet imponerende krokusfelt om våren og flotte, fantasifulle sommerblomstplantinger i sommerhalvåret.
«Et sentrum med folk er en forutsetning for en byvekst som skaper arbeidsplasser, trivsel, trygghet og tilhørighet.», skriver jurymedlem Erling Dokk Holm i Aftenposten 14. juni. Juryen for Attraktiv by uttaler at ikke alle bør gjøre det samme som Fredrikstad, men mange flere kommuner burde eksperimentere med sine tilbud til befolkningen.
park & anlegg gratulerer Fredrikstad med prisen!
Byferja er et gratistilbud som frakter folk mellom de ulike delene av Fredrikstad by.