Frognerparken i Kristiania 1917


Norsk Gartnerforenings Tidsskrift datert 15. mai 1917 skriver om bygartner Marius Røhnes planer for Frognerparken. Artikkelen er gjengitt i park & anlegg 5/2017, men det ble ikke plass til siste del av artikkelen, som vi gjengir her:

“En folkepark skal ha den egenskap, at den formelig suger det store publikum til sig, at man en varm sommerdag eller en stille sommerkveld drages til parken for at finde adspredelse – for at finde hvile for sit trætte legeme eller sin trætte aand. Men en park av saavidt store dimensioner som Frognerparken maa være anlagt slik, at de store folkemasser av sig selv fordeles over det hele areal, saa ikke de fleste slaar sig ned umiddelbart indenfor hovedindgangen. Derfor er de store alléer, som fører fra denne tversigjennem hele parken, et udmerket arrangement som straks vil fordele publikum over hele parken. Skulde partiet vestenfor dammene behandles for sig selv, saadan som paa det andre utkast, ville det let bevirke at denne del blev liggende isolert, saa publikum forholdsvis litet vilde søke herhen, mens partiet østenfor dammene vilde bli overfolket.
Røhne har fortrinsvis tænkt sig at beplante parken med nordiske trær, busker og andre planter og vil anvende stauder i stor utstrækning. Særlig mener han at ville hente en væsentlig del av dem fra den norske flora, og fra denne kan der skaffes mange perler. Vi kan tænke os, hvilket herlig syn det vil være at se Helhesten omgit bl. a. av blomstrende Saxifraga Cotyledon – bjergdronningen.

Naar vi her skal kritisere denne plan, saa burde vi jo ogsaa finde noget at hænge os i. Men sandt at si er dette vanskelig, – det vil kanske være lettere at paavise mangler, naar det hele anlæg er ført ut i marken. Det maatte kanske være, at de veier og ganger, som fra Helhesten fører op til koncerthallen, forekommer os noget smale og for litet direkte. Særlig naar hallen tømmes efter endt koncert vil utvilsomt folkemassen strømme ned til Helhesten og rosariet, som er anbragt midt imellem denne og broen.


Den nuværende Frognerpark er tænkt forandret, saa den kommer i stil med, blir et led av den hele park. Men vi utkaster den tanke, om det ikke lar sig gjøre at bringe denne del i overensstemmelse med hvad den engang i Frogners glanstid har været. Vi har intet kjendskap til, hvorvidt der findes karter og oplysninger om hvordan den saa ut for ca. 200 aar siden, efterat den rike slotsprest Sverdrup hadde anlagt Frogner. Om denne prest siger Carl W. Schnitler i sit «Norske Haver»: «Sverdrup maa ha været en stor haveven, og kanske det er ham som har skapt Frogneranlægget.» I 1780-årene skriver J. N. Wilse: «Ikke een mellem hundrede, tyve Gange viktigere, Herregaarde i Danmark kan sammenlignes med Frogner.» Saa beskriver han bygningene og haven litt. Og vi har latt os fortælle, at der i sin tid skulde ha været flere kanaler – altsaa meget vand, hvilket ogsaa terrænget tyder paa.
De smaa firkanter som er anbragt langs vestkanten av parken (se planen) er parceller som tænkes solgt til byggetomter, likeledes utenfor den projekterte jernbanelinje paa den nordre side vil der sandsynligvis ogsaa bli solgt byggetomter. Disse salg vil indbringe henimot 1 million kroner, som skal gaa til parkens anlæg.
Det hele areal er ca. 200 maal stort, og hvor lang tid det vil ta før det hele er færdig, er umulig at svare paa, sier hr. Røhne, idet der spiller saa mange faktorer ind – i første række selvfølgelig et pengespørsmaal; men gis bevilgningene nogenlunde rikelige, haaper jeg at parken kan ligge færdig til jubilæumsaaret 1924. «Hvad vil den koste i fuldt færdig stand?» «Ja, svare bestemt paa dette er ogsaa vanskelig, men et millionforetagende vil det bli.»
Vi vil ikke slutte denne lille artikkel uten at fremhæve den betydning dette anlæg vil ha for den norske gartnerstand – særlig da anlægsgartnerne – idet det viser hvad det kan bringes til naar man virkelig studerer sit fag og utdanner sig grundig.
Husk dette og gjør likedan, alle I unge gartnere!”.