En hage for tørre forhold

I Slottsträdgården ved Malmöhus slott er det etablert åtte temahager designet av svenske landskapsarkitekter og hagedesignere. Temahagene er lagt på en del av det 12 dekar store området som i sin tid var byens planteskole.

Tørre hager

På tørre, skrinne steder kan det være vanskelig å etablere en vakker hage, men det lar seg gjøre med nøye utvalgt vekstmedium og rett plantevalg. Hagedesigner Peter Korn har planlagt en slik eksempelhage i Slottsträdgården. Målet med plantingen har vært å gi inntrykk av en frodig tørreng med innslag av planter fra ulike verdensdeler. Han har tatt utgangspunkt i vekstbetingelsene vi finner på stepper og i ørkenområder i Sentral-Asia, Kaukasus, USA og Sør-Afrika. Vegetasjonen der er tilpasset de ekstremt tørre forholdene, men vinteren kan være kald. Jo tørrere og mer karrig, desto bedre trives plantene på stedet, også fordi de slipper konkurranse fra planteslag som krever mer vann og næring.

God drenering

Når vi skal bruke slike planteslag i et nordisk klima, er det en forutsetning av vekstmediet er svært godt drenert, for utfordringen for slike planter er som oftest å unngå råtning gjennom høst og vinter. Plantene i denne hagen er etablert i opphøyde bed innrammet av kalksteinsblokker fra Falköping. Vekstmediet er ren sand. Peter Korn har ønsket å bygge en hage med strenge former. Den skal gi assosiasjoner til slottsruiner begrodd med artsrik vegetasjon.

Ulik tilpasning

Plantene er tilpasset de tørre forholdene på ulike måter. Noen har lodden, sterkt behåret overflate for å redusere fordampingen, andre er sukkulenter, mens løkvekstene utnytter den korte, fuktige våren til vekst og blomstring før plantene går i dvale når tørken kommer utover mot sommeren. Plantene i hagen tilhører slekter som Agave, Anthemis, Cistus, Crocosmia, Erodium, Pennisetum, Penstemon, Phlox, Salvia, Stipa og Yucca.