Sittebokser til Ski Sentrum

Arealplanleggerne i Ski kommune er i gang med å realisere byutviklingsplaner for Ski, av folk flest regnet som regionsenteret i Follo. Ellen Flatøy og Cecilie Mæle tester ut ulike tiltak som skal bidra til å få folk i alle aldre til å oppholde seg mer i sentrum. De vil gjerne ha tilbakemeldinger fra folk.

Medvirkende ungdom

I Ski er det planer om å bygge ut nedre torg, som i dag er en stor parkeringsplass, til noe folk i sentrum kan ha større glede av. Men utbyggingen blir kostbar, og planleggerne ønsker å vite mer om hva som kan trekke folk til stedet. Derfor slipper de noen «prøveballonger» som skal få stå i to år. Tiltakene er ikke tatt helt ut av luften, for planleggerne har undersøkt hva ulike lokale grupper ønsker seg. Først ut var ungdommen. I begynnelsen av juni arrangerte Flatøy og Mæle et planleggingsverksted sammen med arkitekter fra planleggingsfirmaet Eriksen Skajaa Arkitekter. Ungdommer fra Finstad skole og Ski ungdomsskole fremmet blant annet ønske om steder å sitte, et sted å komme opp for å få utsikt, skjermede steder, mulighet for lading og trådløst nett, stiger og sklier, samt vinduer i ulik utforming. De ønsket også mer bruk av farger. En av skissene fra medvirkningsprosjektet er blitt til sittebokser som skal prøves ut i tilknytning til torget.

Sitte på taket med nett-tilgang

Sittebokser er bygd også andre steder, med gode erfaringer, noe ungdommene fant ut på en studietur. En undersøkelse av bylivet har vist at 70 prosent av ungdommene som er ute i byrommet, er gutter. Jentene utgjør 30 prosent, og mange jenter foretrekker å sitte på biblioteket eller oppholde seg på storsenteret. Sitteboksene er utformet slik at man kan klatre på dem, og det er mulig å sitte på taket. Hver sitteboks er utstyrt med wi-fi, noe som gjør at man kan være på nett via telefon eller nettbrett. De innvendige veggene er spraymalt i alle regnbuens farger.

Bylivsprosjektet skal være med å synliggjøre hvordan Ski som regionby kan være motoren i Follo.

Mobil sykkelbane

De ulike midlertidige tiltakene vil forhåpentligvis skape mer liv i Ski sentrum, og arealplanleggerne er fortsatt åpne for forslag til tiltak som kan gjøre parker og byrom mer attraktive enn i dag. Politikerne har gjort vedtak om å bruke inntil 460.000 kroner i et såkalt bylivsprosjekt. Sitteboksene er ett tiltak, men også en mobil sykkelbane og et sykkelstativ utformet som en bil er kommet på plass. Disse tiltakene inngår i ønsket om å tilrettelegge bedre for syklende og gående. Skal opphold i sentrum være mer attraktivt for folk, må biltrafikken reduseres. «Midlertidig aktivitet i byrommene skal brukes strategisk for å finne ut hva det bør satses på i framtiden. Det skal også være med på å endre vanene våre.», heter det i utredningen fra arealplanleggerne.