Norges lengste rette trikketrasé er gjenåpnet


Trikketraseen i Prinsens gate er 700 meter lang og går fra Stortinget til Jernbanetorget.

Det er 93 år siden sist trikken gikk i begge retninger gjennom Prinsens gate i Oslo. Mandag 27. februar åpnet den 700 meter lange, oppgraderte gaten som går mellom Paleet nær Jernbanetorget og Wessels plass ved Stortinget. Når Dronning Eufemias gate etter hvert åpner for trikketrafikk, blir den rette strekningen nær dobbelt så lang.

Prinsens gate har fått om lag 1,5 kilometer nye trikkespor og to nye holdeplasser. Prosjektet har kostet 496 millioner kroner, men mesteparten er brukt på det som ikke er synlig, for arbeidet med fornying av alt som ligger i bakken har vært omfattende.

Trikken er prioritert

Fortauet har dekke av granittplater med nedfelte vannrenner og ledelinjer med knaster ut mot kantsteinen i rødlig granitt. Ved holdeplassene er fortau og kantstein anlagt høyere for å lette av- og påstigningen til trikken.

Det meste av strekningen er forbeholdt trikken, men gaten er åpen for sykkeltrafikk, selv om de fleste syklister helst unngår gater med trikkeskinner. Uansett er det opparbeidet plasser til å parkere sykkelen langs gaten. Overfor Posthallen er gateløpet utvidet langs en 35 meter lang strekning, slik at korttidsparkering for varelevering er mulig. Ellers må biler og varetransport bruke sidegatene.
Under hele Prinsens gate er det støpt en 30 cm tykk betongplate. Den skal fordele trykket fra trikketrafikken. Det er også anlagt et støydempende lag under platen.

Tilrettelagt for forgjengere

Prinsens gate er godt tilrettelagt for fotgjengere. Det meste av strekningen har opptil 5,5 meter brede fortau på begge sider. Dekket i fortauene er prikkhogde granittplater, mens gatelegemet har asfaltdekke. I fortauet er det lagt renner og sluk for overvann, og ut mot gaten har granittplatene opphøyde knaster som ledelinjer. I kvartalene med trikkeholdeplass er kantsteinen, i rødlig granitt, om lag dobbelt så høy som i gaten for øvrig, slik at av- og påstigning til trikken blir enklere for dem med rullestol eller barnevogn. Fotgjengerfeltene som krysser sidegatene, er lagt med avvekslende striper av granittplater og storgatestein. Inn mot en del av fasadene er det satt en stripe med smågatestein. Steinen til anlegget er for øvrig levert av Beer Sten.

Møblering

Langs gaten er det montert sittebenker. Det er ikke plass til mye grønt i Prinsens gate, men i den nedre delen er det plantet seks trær med svært slank krone.

Nedstigningstårn som gir adgang til elektriske anlegg under jorden finnes et par steder i gaten.  Standard avfallsbeholdere er plassert med jevne mellomrom, og gateløpet er utstyrt med LED-belysning. Det er ikke plass til mye vegetasjon i Prinsens gate, men nederst i gaten er det på solsiden plantet til sammen seks trær av osp med slank krone (Populus tremula ‘Erecta’). Langs solsiden av gaten er det også montert benker fra Streetlife. De fleste er uten ryggstø og armlener, men det finnes noen slike også, for dem som trenger det. I området med flest benker er det i betongdekke ut mot gateløpet montert svarte pullerter som markerer skillet mellom gangsone og trikketrasé.

Arbeidene fortsetter

Det er Bymiljøetaten i Oslo kommune som er byggherre, sammen med Sporveien og Vann- og avløpsetaten i kommunen. En rekke firmaer har vært involvert i prosjektet. Torpol AS har vært generalentreprenør, mens Asplan Viak har bidratt som hovedkonsulent. Selv om trikketraseen er åpnet også over Wessels plass, pågår det fortsatt arbeider ved Stortinget, slik at gaten for tiden er stengt for all trafikk der, også for fotgjengere. Dette vil vare i en periode fram til Stortingets prosjekter er fullført.