På befaring og pirketur til Sandvika, Asker og Drammen


park & anlegg inviterte på oppfordring fra redaksjonsrådet nestor Knut A. Thorvaldsen på befaring til de nærmeste byene sørvest for Oslo 2. mai. Formålet med turen var å se på utførte steinarbeider i form av blant annet belegninger, kanter og renner i nye og gamle anlegg.

Anleggsgartnermesteren var, som vanlig, ikke vanskelig å be. Noen observasjoner fra turen er omtalt i tekst og bilder i park & anlegg 5/2017.

Thorvaldsens generelle kommentar: – Det skal så lite til for å rette mange av disse feilene. Noen timers arbeid er kanskje alt som skal til, men det kan gå år og dag før slike småfeil blir rettet.

Sluk som på grunn av setninger i belegget omkring ligger høyere enn belegningen, er dessverre ikke uvanlig å observere. Det bør være en overkommelig sak å senke slukristen litt, slik at overvannet får sitt tiltenkte avløp, på en ellers fint utført belegning.