Bergknapp – norsk storprodusent av sedum-matter


 – Hvorfor skal vi ikke kunne produsere sedum-matter her i landet istedenfor å basere oss på import? Dette spørsmålet stilte de to gründerne Bengt M. Tovslid og Jakob V. Årsvold i Sandnes seg for noen år siden. Ved å kombinere naturforvalterens plante- og miljøkompetanse med plenprodusentens kunnskaper om produksjonsteknikk har de kommet fram til et rasjonelt produksjonsopplegg.

Etter en forsiktig start i 2009 gikk årsproduksjonen i løpet av få år opp fra 8000 kvadratmeter til 14.000. Det tok av med leveranse til det 22.000 kvadratmeter store taket på IKEA i Bergen. – I 2017 tar vi sikte på å kunne levere opptil 100.000 kvadratmeter, sier Tovslid og Årsvold. – Før var sedumtak spesialleveranser til de særskilt interesserte – og som regel offentlige prosjekter. Nå skal «hvermannsen» også ha et grønt tak.
Bergknapp AS har hentet materiale av tre arter bergknapp i kystområdet fra Oslofjorden til Ryfylke. Det dreier seg om bitterbergknapp (Sedum acre), kystbergknapp (S. anglicum) og hvitbergknapp (S. album). Blandingen blir markedsført som «Bergknapp villmiks». Etter at to arter av Phedimus ble omfattet av den nye forskriften til naturmangfoldsloven, har Bergknapp også begynt å produsere en egen Oslo-miks, som ikke inneholder gravbergknapp og sibirbergknapp (henholdvis Ph. spurius og Ph. hybridus).

En reportasje fra Sandnes-firmaet finner du i park & anlegg 10/2016, som ligger i postkassen din første uke i desember.