Mangelsymptomer på planter – hvordan kan de se ut?


Bildet viser fosformangel i forsøksplantene bygg og tomat. Rød-blå farge på eldre blader, nedsatt vekst og sterk blågrønn bladfarge, spesielt på tomatplanten, er typiske symptomer.

«Plantene har ulike transportmekanismer for forskjellige næringsstoffer», skriver Tore Krogstad og Trond Knapp Haraldsen i den syvende artikkelen i årets serie om jord i park & anlegg. De to ekspertene fra henholdsvis NMBU og NIBIO påpeker at symptomer på mangel derfor vil vises ulikt fra stoff til stoff.

Nitrogenmangel med symptomet gulgrønn bladfarge er vanlig når det blir gjødslet for lite i et grøntanlegg, og mangel på magnesium gir karakteristiske symptomer som en grøntanleggsforvalter bør lære seg å kjenne igjen. «Noen symptomer er selektive og svært karakteristiske, men ofte er det et samspill mellom næringsstoffene som gjør det vanskelig å sette en diagnose bare ved å se på visuelle symptomer», skriver Krogstad og Haraldsen i park & anlegg 7/2017, som har utgivelsesdato 1. september.

Etter å ha lest artikkelen sitter vi likevel igjen med kunnskap som kan lede oss videre til en diagnose.