– Ta vare på miljøet og mist ikke magemålet!

Adamsrød Ferdigplen bruker en høstemaskin koplet til traktoren, som kan fjernstyres fra maskinen og dermed betjenes av én person.

De to oppfordringene kommer fra Yngvar Hellum i Adamsrød Ferdigplen AS ved Åsgårdstrand. Han viser til miljøvennlige endringer han har gjennomført i sitt eget produksjonsopplegg og dagens markedsforhold i våre naboland, der overproduksjon har ført til lavere priser og dårlig lønnsomhet i en næring som fortsatt er i god vekst her i landet. Les mer om ferdigplenprodusenten fra Vestfold i park & anlegg 7/2017, som blir utgitt 1. september.

– Norske ferdigplenprodusenter er både kollegaer og konkurrenter, sier Yngvar Hellum. – Hovedutfordringen framover er at vi ikke mister magemålet, slik at det fortsatt skal være brukbar lønnsomhet i denne produksjonen.
Grasklipp blir samlet opp i store hauger og enten kompostert eller spredd ut over jordet og pløyd ned om høsten.