Trær og klima på Grønn Galla


I dag arrangeres Grønn Galla for 7. gang. Konferansen er blant sektorens største arenaer for kunnskapsformidling på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.

– I år har vi et veldig spennende program som engasjerer hele sektoren. Vi har opplevd stor interesse for gallaen. Vi har mange dyktige og interessante forelesere på programmet. Slike dager gir oss rikelig anledning til dialog og nettverksbygging, det er enormt viktig, sier Maria Fall, daglig leder i Fagus, til park & anlegg.

Årets fagprogram «Fra visjon til virkelighet» fanger vidt, fra betydningen av trær i byen til formidling av grønn kompetanse.

– Felles for dagene er at de omhandler områder hvor vi trenger kontinuerlig læring og påminnelse. Trær er en av de viktigste komponentene i grønne anlegg, men får lite av den oppmerksomheten de fortjener. Det gjelder både planlegging og utførelse, fortsetter Fall.

I morgen har fagdagen et mer overordnet tema, om Forventinger til grønn sektor.

– Vi opplever stor interesse der ute for klimatilpassede grønne løsninger, alt fra grønne vegger og overvannshåndtering, til materialvalg og urbant landbruk. Det er viktig at bransjen gjør dette til sitt. Her sitter vi med fagkompetansen og sammen skaper vi gode løsninger.

Grønn Galla program.