Transformasjon i Horten indre havn


Det er mange lekemuligheter i den nye parken i Horten indre havn.

Horten indre havn ligger midt i Oslofjorden. Beliggenheten og den gunstige naturlige utformingen bidro til at marinens virksomhet ble etablert her i 1818. Det ga støtet til utviklingen av Horten som by. Nå er deler av Indre havn transformert til boligutbygging, og en park med aktivitetsanlegg er på plass.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Transformasjonsområdet Indre havn blir et nytt, sentrumsnært boligområde. Det tar 10-15 minutter å gå til sentrum i sør. I nærmeste nabolag ligger folkeparken Lystlunden med egen idrettspark og den nye Horten videregående skole. Karljohansvern og Marinemuseet ligger «et steinkast» unna mot øst. Her er det flotte naturområder med godt tilrettelagte turstier, badestrender, rikt kulturliv, bevertningssteder og et nytt hotell.

Ny infrastruktur og nytt boligområde

I en større del av området er det ikke lenger industri, men planer om videre utbygging av boliger, og på arealet mellom Strandpromenaden og sjøen er det etablert et om lag 10 dekar stort grøntområde med gode muligheter for ulike aktiviteter. I perioden 2019-2021 utførte Larvik-firmaet Arne Olav Lund et omfattende arbeid med etablering av ny tilkomstvei fra riksveg 310 ned mot Indre havn. Det ble lagt vann- og avløpsanlegg og etablert ny teknisk infrastruktur. Dessuten ble det anlagt gateparkering langs veien og plantet trær. Prosjektet var en hovedentreprise til 51 millioner kroner med Horten kommune som byggherre.

Det kan friste med et besøk i den nye strandparken – også på kveldstid.

Grøntareal med muligheter for aktivitet

Det er Tønsberg-kontoret til Asplan Viak som har prosjektert og designet parken for kommunen. – Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS har vært underentreprenør i prosjektet, forteller daglig leder Roar Håkonsen. – Vi har utført arbeider med kantstein og dekker av storgatestein og smågatestein. Dessuten er det montert et fonteneanlegg. Av vegetasjon er det plantet om lag 50 trær, anlagt 600 kvadratmeter med staudefelt og ca. 400 kvadratmeter buskbeplantning i tillegg til et omtrent 9.000 kvadratmeter stort plenareal. Når det gjelder installasjoner for aktivitet og rekreasjon, har vi montert alt av lekeapparater med tilhørende fallunderlag, samt fotballmål, benker, bord og griller.

Anlegget er blitt tatt godt imot av befolkningen, og det er allerede bra besøkt på dag- og kveldstid. For anleggsgartnerfirmaet følger nå etableringsskjøtsel i tre år før de kan si seg helt ferdige med oppdraget.

Se flere bilder og leverandørliste av lekeplass- og aktivitetsutstyr i park & anlegg 4/2022, som blir utgitt 6. mai.