Tyve år gammel lekeplass inspirerer fortsatt


Den innholdsrike lekeplassen er i hovedsak basert på naturmaterialer. 

Murergårdens lekeplass på Nørrebro i København ble designet av landskapsarkitekt Helle Nebelong i 1997. Etter 20 år er enkelte slitedeler i tre skiftet ut, et bålhus er blitt bygd, og noen trær er felt, mens buskvegetasjonen har vokst seg til, slik at den danner små rom. Den robuste lekeplassen innbyr barn fra 0 til 14 år til variert og egen-initiert lek. I hovedsak er naturlekeplassen blitt slik den var planlagt.

Les mer i park & anlegg 6/2017.

Plantegning: Helle Nebelong

 

Det skrånende terrenget kan brukes som akebakke om vinteren. Foto: Helle Nebelong
Boligområdet Munkegården utgjør et par frodige kvartaler på Nørrebro. De fleste beboerne benytter muligheten til å dyrke planter på balkongen.
Den plantede vegetasjonen består for en stor del av ulike slag pil – robuste planter som tåler barns lek. Etter tyve år danner rødpil ‘Nana’ små rom bak «grønne forheng». Den kløyvde «Øjesten» i forgrunnen.
Også de små trærne kan brukes til klatring, og robuste vårkornell (Cornus mas) tåler åpenbart belastningen.

Planteliste