Vakre vegers pris: Hederlig omtale til Carl Berners plass


Foto: Adam Stirling

Prisen for 2016 gikk til Ifjordfjellet fylkesveg 98 i Finnmark (se park & anlegg 2/2017). To prosjekter fikk hedrende omtale: Riksveg 3 i Østerdalen (se p&a 3/2017) og Carl Berners plass i Oslo. Torsdag 22. juni markerte Statens vegvesen tildelingen til Carl Berners plass med et arrangement i Freiasalen – den i 2015 fredede spisesalen med 12 friser med kvinnemotiver fra Åsgårdstrand malt av Edvard Munch.

Mange bidragsytere til omgjøringen av Carl Berners plass mottok synlig bevis på den hederlige omtalen til Vakre vegers pris 2016
Juryen uttaler: «Juryen finner ombyggingen av Carl Berners plass som et forbildeprosjekt for en bevisst, ambisiøs byromutforming tilpasset en ny tid med skjerpede krav til bymiljø og trafikkløsninger. Det er gledelig at ambisjonene for kvalitet blir videreført i drift og vedlikehold i regi av Oslo kommune.»

Det var taler og innlegg fra vegdirektør Terje Moe Gustavsen, riksantikvar Jørn Holme, miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg, seksjonssjef i vegvesenet Øystein Tandberg, juryleder Ola Bettum og landskapsarkitekt Rainer Stange i Dronninga landskap.

Det er fortsatt betydelig trafikk over Carl Berners plass, men trafikken skjer nå på fotgjengernes premisser. Ved pristildelingen inspiserte blant andre byråd Lan Marie Nguyen Berg, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, riksantikvar Jørn Holme og juryleder Ola Bettum det ombygde veianlegget.

Prisen blir delt ut hvert annet år. For 2016 var det mer enn 35 nominerte prosjekter, og de som pekte seg ut, ble gjenstand for en grundig vurdering av juryen, blant annet ved befaring. – Prisen betyr mye for Statens vegvesen, sa Moe Gustavsen. – Men også for stedene som mottar prisen. De bruker gjerne tildelingen i markedsføringen sin. Vi i Vegvesenet trenger forbilder; noe å hente inspirasjon fra.
Vegdirektøren framholdt at Carl Berners plass er et framtidsrettet anlegg som passer godt inn i Vegvesenets helhetlige strategi: – Anlegget reduserer biltrafikken (målt til 16.000 færre biler pr. døgn), bedrer trafikksituasjonen og bidrar til et rolig, sindig trafikkbilde.

Høst på Carl Berners plass. Tokyokirebærtrærne har fått god høstfarge.

Talerne påpekte at det 55 x 70 meter store byrommet Carl Berners plass utgjør, nå er gitt tilbake til byen. Den rektangulære rundkjøringen var nokså omdiskutert da den sto ferdig. Men til tross for fortsatt betydelig trafikk av trikker, busser, privatbiler og nyttekjøretøyer, er det god plass til gående, og trafikken er regulert av fotgjengerne i overgangene. En uteservering og et grønnsakutsalg har etablert seg langs de brede fortauene, noe som ville ha vært utenkelig før den storstilte ombyggingen. Carl Berners plass framstår også som et grønt innslag i byen, for det er gjort plass til et betydelig antall trær, busker og stauder i selve trafikkøya og langs de fem tilførselsveiene.