Calamagrostis – vinterherdige prydgras med stor dyrkingsverdi

En kultivar av C. x acutiflora på grønt tak i Malmö. Foto: Eva Vike

Eva Vike ved NMBU fortsetter omtalen av prydgras i park & anlegg 2/2017. I rørkveinslekta Calamagrostis ble to kultivarer av C. x acutiflora, samt de to mindre kjente artene C. brachytricha og C. viridiflavescens (syn. C. splendens) prøvd ut i et prøvedyrkingsfelt på Ås i perioden 2009 til 2015. Alle viste seg herdige og har stor dyrkingsverdi både i offentlige anlegg og i privathager.

(1051) C. x acutiflora ‘Karl Foerster’ med vakre, gylne, stivt opprette strå på ettersommer og høst i Staudebølgen i universitetsparken ved NMBU. Foto: Eva Vike