Også sedumtak krever skjøtsel

Enkelte aktører i byggenæringen synes å være av den oppfatning at sedumtak er et enkelt miljøtiltak som ikke krever vedlikehold. Man tror at når det er lagt på plass, er jobben gjort – da klarer taket seg uten skjøtsel. Slik er det dessverre ikke! Både næringstilførsel og ugrasfjerning må til.

Stress-farge

sedum2
I august 2015 var sedumdekket på taket på PWC-bygningen i Bjørvika i Oslo helt rødt (bildet over) . Det ble gjødslet, og i september var grønnfargen tilbake igjen.

Sedum-mattene er produsert med en begrenset mengde vekstmedium. Det gjør at mattene ikke veier så mye og at de er enkle å legge. Men det betyr også at vekstmediet ikke har særlig stor lagringsevne for vann og næring. Det er plantene selv som i hovedsak skal sørge for vannfordrøyingen på taket, ved at de tar opp fuktigheten fra nedbør. Det er imidlertid lite næring i regnvannet, så for at plantene skal kunne vokse og etablere et ønsket solid og tett dekke, er det behov for næringstilførsel.

Under forhold som stresser plantene, i form av tørke, næringsmangel eller innvintring, skifter sedum framtoning fra grønt til en karakteristisk rødlig farge. Fargen vil skifte tilbake til grønt igjen etter at stressfaktoren opphører; etter nedbør eller vanning om sommeren, etter næringstilførsel (gjødsling) i vekstsesongen, eller ved begynnende vekst etter vinterhvilen.

Forsiktig gjødsling

Næringskravet til sedum er lite, men ikke null. Det skal følgelig ikke brukes store gjødselmengder. Dersom man bruker en allsidig sammensatt, granulert gjødsel, er det bedre å fordele gjødslingen på flere omganger med små doser, enn én større dose i begynnelsen av vekstsesongen. Et enda bedre alternativ er å bruke en langtidsvirkende gjødsel som avgir næringen gjennom hele vekstsesongen. En egnet dose langtidsvirkende gjødsel forebygger avrenning, og man behøver bare å utføre gjødslingsarbeidet én gang hver sesong.

Uønsket vegetasjon

Ugras er uønsket vegetasjon – eller planter på feil sted. Ved legging skal det i utgangspunktet ikke forekomme frøplanter eller stengelbiter av andre slag enn sedum i mattene. Frø av ulike ugras er vanskeligere å unngå, og etter hvert vil frø uansett kunne blåse inn fra omgivelsene og spire i sedummattene.

Luking er derfor nødvendig, særlig i startfasen mens mattene er under etablering. I områder med lengre tørkeperioder om sommeren vil de fleste ugrasplanter ikke kunne etablere seg på et næringsfattig sedumtak, ettersom de vil tørke ut og dø lenge før de sukkelente sedumplantene bukker under. Men i skyggepartier på taket og på steder i landet med regelmessig nedbør vil jevnere fuktighet gi bedre betingelser for at ugrasplanter etablerer seg.

 

Se park & anlegg 10/2016 for en fullstendig versjon av artikkelen.