Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ – hestekastanje uten fruktsetting

Hunnblomstene, som sitter nederst i blomsterstanden, er fylte og sterile hos kultivaren Aésculus hippocástanum ‘Baumannii’.

Hestekastanjetrær setter vanligvis et betydelig antall frukter, og ettersom fruktskall og frø er store, kan det utgjøre et forsøplingsproblem på torg og langs bygater. Vi kan unngå denne forsøplingen ved å velge kultivaren A. hippocástanum ‘Baumannii’.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Et tre av kultivaren Aésculus hippocástanum ‘Baumannii’ skiller seg på avstand lite ut fra andre hestekastanjetrær. Foto fra Drammen i 2015.

Kultivaren har fylte, sterile blomster som kan være litt mer varige enn hos arten. Slike trær blir foretrukket der vi ikke ønsker fruktsetting, og når vi vil redusere arbeidet med å fjerne fruktskall og frø om høsten. Opphavet til kultivaren er en mutasjon i et tre i Genève. Den ble oppdaget av A.N. Baumann fra Bollweiler i Tyskland i 1819. Han tok podekvist av den muterte delen av treet, og kultivaren fikk seinere navn etter ham. Den eneste formeringsmåten for dette treslaget er poding. Det medfører at trærne som regel er noe mer kostbare i innkjøp enn frøformerte trær av arten.

Kilde

Krüssmann, G. 1976. Handbuch der Laubgehölze, bind I. Parey, Berlin og Hamburg. 486 s. ISBN 3-489-71222-6