Caragana arborescens ‘Lorbergii’ – sibirertebusk med grasiøst utseende

Caragána arboréscens ‘Lorbergii’ kan stammes opp til et lite tre. Foto fra Oslo i 2006: Ole Billing Hansen

Kultivaren Caragána arboréscens Lam. ‘Lorbergii’ kan stammes opp til et 3-4 meter høyt tre med overhengende greiner og attraktivt, findelt bladverk.

Tekst: Ole Billing Hansen

Bladene har ti til fjorten linje- til lansettformete småblader som er 3-4 cm lange, men bare om lag 5 mm brede. Det trådliknende bladverket gir plantene et grasiøst og særpreget utseende. Kronbladene er noe smalere enn hos vanlig sibirertebusk, men blomstringen er ellers som hos arten. Kultivaren er formert med stiklinger eller podet på en grunnstamme av arten. Stammen kan bli for tynn til å bære krona, og i etableringsfasen kan det være behov for oppstøtting.

Kultivaren har nærmest trådsmale småblader. Foto: Jeanette Brun

Kultivaren oppsto som et funn blant frøplanter i Lorberg planteskole i Tyskland før 1906. Den vokser noe seinere og blir ikke en så kraftig busk som arten, men den egner seg godt til oppstamming og klarer seg bra til sone 7.

Kilder

Krüssmann, G. 1976. Handbuch der Laubgehölze, bind I. Parey, Berlin og Hamburg. 486 s. ISBN 3-489-71222-6
Langeland, K. 1994. Hagens vakreste busker og trær – løvfellende. Schibsted. 232 s. ISBN 82-516-1511-9
Langschwager, L. (red.) 1997. Havens planteleksikon – træer og buske. 674 s. ISBN 87-7464-018-6 (Bind 1)