Corylus avellana ‘Contorta’ – hassel med krokete, vridde skudd og greiner


Om vinteren blir greinenes krokete vekst svært synlig. Foto: Jeanette Brun

Kultivaren er en busk med opprett vekst og vridde blader, skudd og greiner. I dagligtale blir den gjerne kalt «vrihassel». I Danmark blir kultivaren kalt «troldhassel». Det må ikke forveksles med trollhassel (Hamamélis).

Tekst: Ole Billing Hansen

Kultivaren setter ofte rikelig med hannrakler, men nøtter utover høsten er ikke å se. Foto: Ole Billing Hansen

Contórta betyr «vridd eller skrudd» og viser til den spiralsnodde greinstrukturen som er særlig dekorativ når plantene er uten bladverk om vinteren. De vridde greinene er populære som pyntegrønt. Kultivaren ble funnet i Frocester i England i 1863. Plantene blir ofte produsert ved poding på grunnstammer av andre hasselarter. Vi må derfor være påpasselige med å fjerne villskudd etter hvert som de bryter. Villskuddene er mer vekstkraftige enn kultivaren og vil snart utkonkurrere den delen av planten vi ønsker å beholde. Rotekte planter formert med stiklinger forekommer også, og disse setter ikke villskudd. Av og til finner vi også små trær med en stamme av tyrkerhassel og krone av kultivaren med den krokete veksten. I grøntanlegg bør kultivaren plantes frittstående på steder der den ikke er utsatt for å tynges ned av store snømengder. Kultivaren er regnet som herdig til sone 5.

I vekstsesongen er kultivaren en stor busk med grønne blader. Det er særlig etter bladfall plantene får sitt særpreg. Foto: Ole Billing Hansen

Kilder

Krüssmann, G. 1976. Handbuch der Laubgehölze, bind I. Parey, Berlin og Hamburg. 486 s. ISBN 3-489-71222-6
Langeland, K. 1994. Hagens vakreste busker og trær – løvfellende. Schibsted. 232 s. ISBN 82-516-1511-9
Langschwager, L. (red.) 1997. Havens planteleksikon – træer og buske. 674 s. ISBN 87-7464-018-6 (Bind 1)