Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’ – små trær med mørkerøde blader

De små trærne med mørkerødt bladverk er det plass til i de fleste hager. Foto fra Bryne i 2014.

Kultivaren Fágus sylvática L. ‘Purpurea Pendula’ kombinerer egenskapene røde blader og hengende greiner. Den danner ikke toppskudd og blir gjerne podet på en nokså høy stamme. Hvis den blir podet nær rothalsen på grunnstammen, får vi en såteformet busk.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Nyplantede Fágus sylvática ‘Purpurea Pendula’ på rekke og rad. Foto fra Stavanger i 2014.

Dersom vi ønsker høyere trær enn det som er bestemt av podestedet, kan vi binde opp ett av de øverste skuddene og med utgangspunkt i dette bygge opp en ny etasje med greiner. Slike nye greinetasjer kan også komme naturlig over tid. Fra Sverige hevdes det at trærne slik kan bli ti meter høye. Kultivaren har blanke, svært mørkerøde blader. Den ble først beskrevet i Tyskland i 1865, men fra nederlandske planteskoler er det markedsført flere kloner med de samme egenskapene. Synonyme kultivarnavn er blant annet ‘Purpureopendula’, ‘Atropurpurea Pendula’ og ‘Purpurea Pendula Nova’.

I Verdensparken i Oslo har man valgt å plante et eksemplar med lav stamme. Foto kort tid etter bladsprett i 2013.

Kilder

Bengtsson, R. 2000. Stadsträd från A-Z. Stad & Land 154:1998 169 s. ISBN 91-576-5566-9
Krüssmann, G. 1977. Handbuch der Laubgehölze, Bd. II. Parey, Berlin og Hamburg. 466 s. ISBN 3-489-62122-0