Picea abies ‘Nidiformis’ – populær gran uten toppvekst


Picea abies ‘Nidiformis’ kan brukes på steder hvor det er ønskelig med mer vekst i bredden enn i høyden. Foto fra et veimiljø i Sandefjord i 2006.

Denne mye brukte kultivaren har populærnavn som «såtegran» og «fugleredegran».

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Den opprinnelige planten ble funnet i planteskolen Rulemann Grisson ved Hamburg i Tyskland en gang før 1904 og fikk navn av Beissner i 1906. Siden er kultivaren oppformert med stiklinger i tusenvis av nye eksemplarer. Kultivaren setter ikke toppskudd, men kan danne nye etasjer ved at plantene utvikler nye, horisontale greiner over de gamle. Plantene vokser dermed mer i bredden enn i høyden. Fullvoksne planter kan bli to til tre meter høye.

Et eldre eksemplar av kultivaren kan fylle et stort rom, som i denne privathagen i Ås. Foto fra 2014.

I mange tilfeller vil det etter hvert bli en redeliknende forsenkning i midten av planten, noe som er bakgrunnen for et av populærnavnene. Årlig tilvekst er bare 5-7 cm. Nålene er nokså lysegrønne, 7-10 mm lange med 8-10 skarpe, tiltrykte tenner langs siden. (Dette sees bare med lupe!) Kultivaren er en av de mest vanlige dvergbarplantene i sortimentet og passer godt i fjellhager. Ved et gravminne kan planten stå i noen år før den blir så stor at den må fjernes eller flyttes. Kultivaren blir regnet som herdig til sone 7.

Kilde

Krüssmann, G. 1983. Handbuch der Nadelgehölze. 2. Aufl. Parey, Berlin og Hamburg. 396 pp. ISBN 3-489-62622-2