Picea glauca ‘Echiniformis’ – med form som et pinnsvin


Den kompakte voksemåten gjør Pícea glaúca ‘Echiniformis’ til et godt valg der det er liten plass.

Blant dvergkultivarer av hvitgran er denne aller minst. Den kompakte veksten gjør at plantene egner seg særlig godt i fjellhager og på gravsteder.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Hvitgran-kultivaren Pícea glaúca ‘Echiniformis’ ble funnet i Frankrike en gang før 1955. Den er en svært seintvoksende dverg som danner halvkuleformete, opptil 50 cm høye og 1 meter brede planter. Echiniformis betyr «med form som et pinnsvin», noe som er lett å forstå når vi ser disse plantene. Årstilveksten er bare 1,5-3 cm. Baret er grålig til blålig grønt på grunn av spalteåpningsbånd og vokslag på nålene. Kultivaren er, som P. glaúca ’Conica’ noe ustabil. Det kan resultere i nye mutasjoner. Den regnes som herdig til sone 6.

Kilder

Krüssmann, G. 1972. Handbuch der Nadelgehölze. Parey, Berlin og Hamburg. 366 s. ISBN 3-489-71422-9
Langschwager, L. (red.) 1997. Havens planteleksikon – træer og buske. 674 s. ISBN 87-7464-020-8 (Bind 2)