Quercus robur ‘Pendula’ – sommereik med hengende greiner


Kultivaren blir podet på en stamme. Greinene vokser utover til siden og blir etter hvert hengende. Foto fra Trondheim i 2009.

De fleste skudd og greiner hos denne kultivaren vokser ut til siden og etter hvert nedover. Det betyr at kultivaren må podes på en stamme for at plantene skal få treform.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Enkelte skudd kan vokse oppover, og da vil det kunne dannes flere etasjer med greiner, men trærne blir aldri høye, selv om de er vekstkraftige med opptil meterlange årsskudd. Alle plantedeler har karaktertrekk som hos sommereik. Det er bare voksemåten som skiller den fra arten.

Quércus róbur L. ‘Pendula’ har vært kjent siden 1700-tallet. Både 1733 og 1788 er oppgitt som første gang treslaget er omtalt, men kildene er enige om at kultivaren har sin opprinnelse i England. Kultivaren blir podet på frøformerte grunnstammer av sommereik.

Det finnes trolig flere kloner med samme kultivarnavn. Den korrekte botaniske betegnelsen på avarten er da Q. róbur f. péndula.

Kilder

Krüssmann, G. 1978. Handbuch der Laubgehölze, Bd. III. Parey, Berlin og Hamburg. 496 s. ISBN 3-489-62222-7
More, D.; White, J. 2005. Trær i Norge og Europa. Damm, Oslo. 831 s. ISBN 82-04-08517-6