Quercus robur ‘Timuki’ – latvisk sommereik med røde blader

I norske grøntanlegg er det svært sjelden vi ser kultivarer av sommereik med rødt bladverk, men av og til kan vi finne slike i plantesamlinger i utlandet. Kultivaren ‘Timuki’ ble observert i den botaniske hagen i Riga, hovedstaden i Latvia.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Kultivaren har fått navn etter stedet den opprinnelige frøplanten ble funnet i 1939. Den ble utvalgt og oppformert av Raimond Cinovskis ved den botaniske hagen i Salaspils i Latvia i 1946.

Hos Quércus róbur L. ‘Timuki’ er de nye årsskuddene grønne, men bladene skifter raskt farge til mørkerødt, en purpurfarge som blir nærmest svartaktig og som holder seg godt gjennom hele vekstsesongen. Karaktertrekk ved de øvrige delene av plantene, inkludert blomster og frukter, er de samme som hos arten. Bladene er beskrevet som noe større enn hos andre rødbladete kultivarer av sommereik. Trærne danner en gjennomgående stamme. Unge trær har kjegleformet krone, men krona blir etter hvert bredt eggformet til rund. Fullt utvokst blir trærne 15-20 meter høye. Kultivaren skal være sterkere mot mjøldoggangrep enn hva som er vanlig for sommereik. Den stiller de samme kravene til jord og andre vekstbetingelser som andre sommereiker.

Skyggebladene får ikke så mørk purpurfarge som de soleksponerte bladene.

Krüssmann (1978) nevner tre rødbladete kultivarer av sommereik, men ikke denne, som først ble omtalt dendrologisk av Bärtels i Enzyklopädie der Gartengehölze (2001). Q. róbur ‘Atropurpurea’ er en seintvoksende kultivar som blir opptil 7-10 meter høy. Hos denne kultivaren, som er kjent siden før 1864, er det bare nye skudd og blader som er røde. Bladfargen blir etter hvert brunlig til fiolettgrønn. Bladene hos Q. róbur ‘Nigra’ er purpurrøde gjennom hele vekstsesongen. Denne kultivaren er beskrevet allerede på slutten av 1700-tallet og ble markedsført av belgiske og tyske planteskoler fra en gang før 1863. Q. róbur ‘Purpurascens’ blir fortsatt markedsført av europeiske planteskoler. Hos denne kultivaren, som stammer fra begynnelsen av 1800-tallet, er det særlig de unge bladene som er rødlige. Etter hvert får bladene en mer mørkegrønn farge.

Kilder

Krüssmann, G. 1978. Handbuch der Laubgehölze, Bd. III. Parey, Berlin og Hamburg. 496 s. ISBN 3-489-62222-7
More, D.; White, J. 2005. Trær i Norge og Europa. Damm, Oslo. 831 s. ISBN 82-04-08517-6
Russel, R. 2016. Cultivar close-up: Quercus robur ‘Timuki’. (www.internationaloaksociety.org/content/cultivar-close-quercus-robur-timuki)
Van den Berk Nurseries udat. (www.vdberk.com/trees/quercus-robur-timuki/)