Tilia platyphyllos ‘Laciniata’ – lind med flikete blader

I plantesamlinger og større parker kan vi av og til støte på lindetrær som har flikete blader. Det er som regel en flikbladet kultivar av storbladlind, Tília platyphýllos ‘Laciniata’. Den kan bli et stort tre, og bladutformingen varierer.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Kultivaren er trolig en mutasjon som er funnet i naturen og blitt tatt vare på ved vegetativ formering. Den er kjent tilbake til 1835. På denne tiden, i den romantiske landskapsstilen, var avvikende bladformer og -farger hos trær en motesak, og parker som er etablert i siste halvdel av 1800-tallet har ofte slike innslag. Bildeeksemplet med det store treet er hentet fra parken ved Myren gård i Kristiansand.

Bladverket bidrar til å gi trærne et luftig uttrykk.

Bladenes fliking varierer, og mange blader er krumme eller vridde. Dessuten kan de ha gulskjær. Som mange andre mutasjoner, kan denne være ustabil. Det vil si at enkelte vekstpunkter kan mutere tilbake til artens opprinnelige utseende, og vi får greiner med normale blader.

På avstand gir trær med flikete blader inntrykk av å ha en luftigere krone enn andre trær innen samme art. Det kan bidra til variasjon i en beplantning med store trær.

Kilder

Krüssmann, G. 1978. Handbuch der Laubgehölze, Bd. III. Parey, Berlin og Hamburg. 496 s. ISBN 3-489-62222-7
De flikete bladene kan være vridde og ha gulskjær.
More, D.; White, J. 2005. Trær i Norge og Europa. Damm, Oslo. 831 s. ISBN 82-04-08517-6