Aktive deltakere på FAGUS nettverkstreff


Sist torsdag og fredag samlet FAGUS fagfolk innen grøntanleggssektoren til faglig påfyll og erfaringsutveksling i Sandefjord. En av befaringene på fredag gikk til Badeparken – den store, åpne og sjønære parken i Sandefjord sentrum. Seksjon for park, idrett og friluftsliv i Sandefjord kommune under ledelse av Ingrid Marie Eidsten har ansvar for utleie, vedlikehold og skjøtsel av parken. Ettersom mange hensyn skal ivaretas, har seksjonen noen utfordringer med driften av parken, og hva bør gjøres for at parken skal fungere enda bedre? Deltakerne på nettverkstreffet bli inndelt i grupper, og hver gruppe fikk i oppgave å peke på sterke og svake sider ved Badeparken. Hva er bra og hva kan bli bedre? Noen av synspunktene vil bli omtalt i kommende utgave av park & anlegg.