Barn trives best i grønne nabolag


Foto: Tove Rømo Grande

Tilgang til parker og grøntområder som ligger mindre en 800 meter fra hjemmet øker sjansen for at barn oppfyller minimumsanbefalingene fra helsemyndighetene om minst 60 minutter daglig fysisk aktivitet, viser en studie fra NMBU.

I tillegg til betydningen for fysisk aktivitet, viste det seg at tilgang til lekeplasser og idrettsanlegg innenfor 800 meter fra der de bor virker positivt på barnas sosiale liv, skriver NMBU. Også tidligere forskning støtter dette: av de få studiene som finnes om forholdet mellom barns sosiale liv og bygde omgivelser har det vist seg at barn er mindre sammen med venner og jevnaldrende i områder hvor det er begrenset med fasiliteter.

Les hele saken i NMBU.