Debatt: Hvordan bygge byer for best mulig oppvekst?


Foto: Shutterstock

Torsdag 2. mai er det åpen debatt på Kulturhuset i Oslo om barns oppvekstvilkår i byer.

Ferske forskningsresultater viser at barn får stadig mindre uteområder å boltre seg på etter hvert som byene bygges tettere. Hvor store arealer er egentlig nødvendig for at barna skal holde seg aktive i hverdagen?

De korte foredragene blir etterfulgt av en panelsamtale med foreldre og forskere. Oslo-politikere utfordres til å svare på hva slags by som skal bygges for å sikre barna en god oppvekst. Debattleder er Erik Aasheim.

Les mer om arrangementet på Facebook.

Jubileumskomiteen «Hundre år med norsk landskapsarkitektur» ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet inviterer til debatten. Arrangementet er gratis, og det kreves ingen påmelding.

Under arrangementet blir resultatene fra to nye forskningsprosjekter om barnas utearealer i byen presentert. Under tittelen «Utearealer ved norske skoler og barnehager – holder de mål?» legger forsker og landskapsarkitekt Kine Halvorsen Thorén fram resultater og anbefalinger fra en landsdekkende studie om utearealer ved norske skoler og barnehager.

Hun vil legge vekt på barns behov for god fysisk og psykisk utvikling i ulike aldre og diskutere hvordan utearealene er tilpasset disse behovene. NMBU-stipendiat Emma Charlott Andersson Nordbø har ut ifra et folkehelseperspektiv studert norske åtteåringers helse og velvære i relasjon til hvordan nabolaget deres er, og legger fram resultatene i foredraget «Hvordan skal vi bygge byen for at også barna skal trives?»

Sted: Kulturhuset, Youngsgate 6, 0108 Oslo. 3. etg, Laboratoriet

Tid: 17-18.30

Åpent for alle

Arrangementet inngår i programmet for 100 år med norsk landskapsarkitektur.

Stipendiat Nordbøs arbeid blir også omtalt i park & anlegg 4/2019 (utgis 3. mai).