Fagmessa Miljø & Teknikk 2019 er åpnet


Fagmesse i Lillestrøm åpnet i dag: Norsk Kommunalteknisk Forening er for første gang enearrangør av fagmessen Miljø & Teknikk. Messen er lagt til Norges Varemesse 5. til 7. mars. I tillegg til de mange utstillerne har arrangøren, som blant annet samarbeider med Naml, lagt opp til et fyldig seminarprogram alle de tre dagene. Det blir dessuten kåring av vinnere i konkurransen om beste drikkevann, beste uterom og beste eiendomsforvaltning.
Vann var det viktigste temaet tirsdag. Landskapsarkitektene Janicke Ramfjord Egeberg og Rune Skeie fra Asplan Viak innledet om henholdsvis overvannshandtering og blågrønne tak. Eksemplene var hentet fra det ferdigstilte og prisbelønte prosjektet i Deichmanns gate / Wilses gate og det 700 kvadratmeter store takprosjektet på Vega Scene, som vil stå ferdig innen sommeren. Landskapsarkitektene mener at overvann er en premissgivende ressurs for byer og tettsteder, og at vi er inne i et blå-grønt paradigmeskifte. – Byer og tettsteder er også økosystemer, sa Rune Skeie, som er en pådriver for å utvikle flerfunksjonelle taklandskap.