Frederiksbergs Have og Søndermarken


Fredriksberg Slott. Foto: Ole Billing Hansen

«Fredriksberg slott med sin vakre landskapspark var i sin tid rammen om dramaet «En kongelig affære», som utspilte seg mellom kong Christian VII, dronning Caroline Mathilde og Struensee. Men la oss begynne med begynnelsen,» skriver landskapsarkitekt og instituttleder Tore Edvard Bergaust i park & anlegg 1/2021. I den første av to artikler forteller han om slottets og parkens opprinnelse; fra en liten bondeby med inviterte hollandske jordbrukere på 1500-tallet, via prinsessegård og prinsegård til det store slottet med sin barokkpark sto ferdig i 1738.

Fredriksberg slott blir i dag disponert av Hærens Officersskole, mens parken og parkskogen er viktige rekreasjonsområder for folk i København. Foto: Ole Billing Hansen

Bakgrunnen for artiklene er en tre dagers studietur til København i august 2019. Landskapsingeniørstudentene ved NMBU gjennomførte turen i forkant av sitt tredje studieår. Studentene hadde selv planlagt besøket, der gruppen oppsøkte en rekke ulike grøntanlegg. Studieturen, som ble gjennomført på sykkel og annen miljøvennlig transport, ble ledet av instituttleder Bergaust, plantefaglig assistert av Ole Billing Hansen. Ett av stedene gruppen besøkte, var det imponerende store grøntanlegget ved Fredriksberg slott og Søndermarken – et populært friluftsområde for innbyggerne i Danmarks hovedstad.

Les mer om den historiske bakgrunnen til Fredriksbergs Have i park & anlegg 1/2021 som blir utgitt 29. januar.