Helse- og beredskapshus med bølgevern og landingsplass for helikopter


Foto: Airsens

Ved prosjektering av det nye Inntrøndelag helse- og beredskapshus i Steinkjer fikk landskapsarkitekten litt uvanlige utfordringer. Det ble stilt krav om bølgevern for å beskytte bygningen mot flom og stormflo, og av beredskapshensyn måtte det settes av landingsplass for helikopter. Uteområdet ved helse- og beredskapshuset skal samtidig være til glede for byens befolkning og brukerne av helsehuset.

I park & anlegg 8/2020 presenterer landskapsarkitekt MNLA Siri Alette Aurstad i Norconsult prosjektet, som er en storsatsing i regi av Steinkjer kommune. Inntrøndelag helse- og beredskapshus er distriktsmedisinsk senter og har fastlegekontorer, ambulanse og legevakt samt rehabiliteringstjeneste – alt samlet på ett sted. I det fem etasjer høye felles bygget holder også Familiens hus, barnevern, brannvesen og sivilforsvarets beredskapsavdeling til. Bygget sto ferdig i 2019 og er omgitt av et stort utomhusanlegg som er blitt svært populært.

park & anlegg 8/2020 blir utgitt 2. oktober.