Mange ønsket å se og høre mer om Slottsparken


Mange var interessert i å se og høre om den vanligvis stengte Dronningparken.

Den andre vandringen i forbindelse med at landskapsarkitekturutdanningen i Norge runder 100 år gikk til Slottsparken tirsdag 14. mai. Slottsgartner Ane Guldahl ved Det kongelige hoff inviterte til omvisning og åpnet portene til Dronningparken, som ellers bare er åpen ved særskilte anledninger og én måned om høsten. Professor Annegreth Dietze-Schirdewahn ved Institutt for landskapsarkitektur ved NMBU er ekspert på landskapsarkitekturhistorie og fortalte blant annet om Slottsparkens forhistorie og etablering; hvordan parken egentlig var tenkt dobbelt så stor som den er i dag og om disputtene mellom arkitekt Linstow og parkens første gartner, Mortensen.
Slottsgartneren orienterte om bruk og skjøtsel av parken i dag. Det er en populær park for hovedstadens befolkning, noe som av den grunn innebærer betydelig skjøtselsinnsats – som daglig søppelplukking og plenreparasjoner etter større arrangementer. At publikum er glad i parken og gjerne vil ha mer informasjon om den, ble bevist ved den store oppslutningen om arrangementet. Et sted mellom 200 og 300 møtte opp til den times lange omvisningen.

 Slottet sett fra Dronningparken.
Professor Annegreth Dietze-Schirdewahn avsluttet den populære vandringen på Slottsplassen.
Slottsgartner Ane Guldahl orienterte om skjøtsel av Slottparken.