Naml bygger inspirasjonshage på Hagemessen


Fra Hagemessen 2018. Foto: Ole Billing Hansen

Som flere år tidligere går anleggsgartnere i Naml Øst sammen om å bygge et inspirasjonsområde til Hagemessen 5.-7. april. Det vil bli presentert en rekke løsninger for hage og uterom, skriver hage.no . 

I år vil publikum oppleve et hageanlegg på inntil 300 kvadratmeter. Designhagen kommer til å bestå av flere småhager. Anleggsgartnere i Namls medlemsbedirfter og elever fra anleggsgartnerlinjer på videregående skoler vil være med på byggingen.

– Vi ønsker å vise fram anleggsgartneryrket og hva som kan bygges av hageanlegg med faglært arbeidskraft. På messen vil vi demonstrere flere ulike typer belegg, skifer, brostein og betongelementer, samt murer av forskjellige slag – og noen spenstige trappetrinn. Dessuten blir det selvfølgelig mye grønt, sier styreleder Karsten T. Raddatz i Naml Øst til hage.no.

For Naml Øst er Hagemessen en viktig arena. Her treffer medlemmene hageeiere, og fagfolkene vil være til stede under hele messen for å gi råd og veiledning. De faglærte anleggsgartnerne vil også veilede elevene som skal hjelpe til med å bygge inspirasjonshagen.

– Vi er opptatt av økt rekruttering til anleggsgartneryrket, og slik sett blir byggingen av hageanlegget en møteplass mellom bedriftene og de som utdanner seg i anleggsgartnerfaget. Yrket vårt er spennende og har mange utviklingsmuligheter, sier Raddatz. Til sammen vil mer enn 100 elever delta i byggeprosjektet som går over fire dager før dørene til messen åpner 5. april.

Følgende leverandørfirmaer er sponsorer til inspirasjonshagen: Beer sten as, Rocks of Norway, Folkvord planteskole, Østfold gress, Hole hagesenter, Asak, LOG Utemiljø, Jakhelln og Brødrene Dahl.

Les hele saken i hage.no