Pop-up parker på Filipstad


Seks mål tomt mellom havnekranene og papirhallen med Pushwagner-malerier blir i løpet av året til en midlertidig park. Foto: Ole Billing Hansen

I løpet av året kommer det to parker på Filipstad, mens vi venter på at politikerne bestemmer seg for hvordan området skal utvikles. De skal hete Trettenparken og Pocketparken.

I de omfattende planene for Filipstad i Oslo ligger det blant annet inntil 2900 nye boliger, en stor park, skole, barnehage, forretninger, kontorer og hotell- og serveringssteder.

Forslaget innebærer at E18 blir lagt i tunnel, men dette er fortsatt et tema for diskusjon mellom grunneierne og Plan- og bygningsetaten. I påvente av at prosjektet blir vedtatt vil det i løpet av året bli anlagt parker på Filipstad. En seks dekar stor, grønn park vil få arealer avsatt til sport og spill. Parken får navnet Trettenparken. Den ligger vest for den tidligere papirhallen, som i 2015 ble omgjort til et aktivitetshus for barn og unge og har fargerike vegger med Pushwagner-malerier. Parken vil bli godt synlig fra det etablerte utbyggingsområdet på Tjuvholmen.

På et 500 kvadratmeter stort område øst for papirhallen ble det i fjor anlagt en park med platting, trær og benker – Pocketparken. I år tas det sikte på å fylle denne parken med innhold som skal bidra til mer folkeliv i området. Oslo Havn håper å ha på plass en leietaker allerede i løpet av våren.

Les hele saken i Aftenposten.