Studietur til Malmö og Alnarp


Bad, park & idrett arrangerer studietur til Malmø og Alnarp 22-23. august. Les hele programmet her.

Målgruppe: Kommunale og private eiere, forvaltere og driftsansvarlige for parker og andre
grønne omgivelser. Eksempel på yrkesgrupper er landskapsarkitekter, landskapsingeniører,
landskapsplanleggere, grøntforvaltere, plantevitere og naturforvaltere.