Arkitekturpris til gangbruer i Groruddalen


Jungelbru

To gangbruer i Groruddalen var blant de tre finalistene i kåringen av Oslo bys arkitekturpris for 2018. Jungelbru krysser Haugerudbekken, en sidebekk til Alna. Den er en del av en gruset gangvei mellom Haugerud og Breivoll og ligger bare et par hundre meter fra motorveien E6. Jungelbru er en 36 meter lang og 1,9 meter bred, gyngende hengebru som ligger i en tett skogkledt ravinedal. Den 80 meter lange Bumerangbru løfter gang/sykkelveien i en 90 graders vinkel over den trafikkerte Ytre Ringvei noen hundre meter lenger nord.

Både Jungelbru og Bumerangbru er tegnet av arkitektkontoret SAAHA AS, mens Landskapsfabrikken AS har vært landskapsarkitekt. Tiltakshaver er Bymiljøetaten i Oslo kommune. Hengebrua er bygd i galvanisert stål med flettverksgjerde i sidene, mens hovedmaterialet i Bumerangbrua er CorTen-stål. Det internasjonale ingeniør- og designfirmaet Degree of Freedom har vært sentral i utforming og konstruksjon av begge bruene, som var vinnere av Norsk stålkonstruksjonspris i fjor.

De to øvrige finalistene var førstehjemsboligene i Ulsholtveien 31 på Furuset, hvor Dronninga Landskap har stått for det fire dekar store grøntanlegget, og Kulturhuset 2.0 i Youngs gate 6 ved Youngstorget i Oslo sentrum. Sistnevnte ble utpekt som årets vinner.
Ifølge leder av Rådet for byarkitektur, Ellen Hellsten, er et fellestrekk for alle de tre finalistene at de utnytter og forbedrer stedsspesifikke kvaliteter på en omsorgsfull og intelligent måte. «Dette gir fremragende arkitektur med begrensede virkemidler.» Juryen uttaler om bruene: «Med en leken og spennende utforming er bruene nyskapende tilskudd til byen. De sikrer en etterlengtet kobling til det blå-grønne nettverket som gir verdifulle naturopplevelser for liten og stor.»