Bearbeidet vrakstein fra anortosittbrudd til uteanlegg i Stavanger

Stangeland Maskin har gjennomført grunnarbeider og utomhusarbeidene på Selvaag Boligs prosjekt Lervig Brygge i Stavanger Øst. Det var i utgangspunktet tenkt at det skulle brukes en tradisjonell leveranse av utenlandsk granitt, men Stangeland Maskin foreslo å bruke stein fra den lokale produsenten Borsheim AS.

Ole Billing Hansen

Stangeland Maskin var kjent med at den lokale steinprodusenten har et brudd på Hellvik i Eigersund kommune. Der er det egentlig Egersund Granite AS, som er eid av Larvik Granite, som tar ut inntil 1.000 tonn tunge blokker av anortositt for eksport og videre bearbeiding. I de lokale forekomstene av anortositt er det partier med flott fargespill, og det er bare disse som er ettertraktet til bearbeiding. Det blir stilt høye krav til andel krystaller i ferdigprodukter som benkeplater og innendørs dekorelementer, noe som gjør at bare tre til fem prosent av blokkene kan benyttes. Det er de resterende 95-97 % av uttakene som forvaltes av Borsheim AS og blir brukt til ulike nyttige formål. Også i tidligere tider har stein fra bruddene på Hellvik vært utnyttet til byggevirksomhet. Den har lokalt vært brukt til blant annet grunnmurer, demninger, broer, trapper og gravsteiner.

Anortositt er en dypbergart. Den består nesten utelukkende av kalsium-natrium-feltspat (plagioklas). Det er mengdeforholdet mellom kalsium og natrium som gir krystallene fargespillet i blått, grønt, gult og rødt. Berggrunnen i det såkalte «Egersundfeltet» er svært fattig på næring. Det gir et særpreget, vegetasjonsfattig landskap med små, nakne koller. Anortositt forekommer mange steder i Norge, men det er i hovedsak i Rogaland og Agder vi finner varianten med fargespill. I dag omsettes anortosittblokkene fra Hellvik-bruddet som «Labrador Brown Pearl», mens vrakstein trolig kan få en større rolle i flere framtidige utomhusprosjekter i sørvest.

Les mer om anortositt på NGUs hjemmesider (www.ngu.no) og om bruken av anortositt-kantstein på Lervig Brygge i park & anlegg 4/2020 med utgivelse 30. april.