Bergknapp er åpenbart duemat


Duene i Vaterlandsparken har funnet nye matfat å forsyne seg fra.

park & anlegg presenterte i utgave 7/2020 studentprosjektet «Avstand», som var årets studentworkshop i serien TreStykker. Lørdag 8. august var det offisiell åpning i Vaterlandsparken i Oslo, som for noen måneder i høst har fått en kombinasjon av bord og ligge/sittemøbel med innslag av litt grønt.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Tre uker etter åpningen stakk redaksjonen innom for å se hvordan det står til med møbleringen. Selve konstruksjonen er solid og sto fint uten synlig hærverk. Noe annet var det med beplantningen, som består av små, utskårne matter av ulike bergknapparter – konstruert som såkalt «sedumtak». Nesten alle mattene hadde hatt besøk av duer, og disse flokkene respekterte ikke den anbefalte avstanden på én meter!

Ved åpningen av «Avstand» var sedum-mattene friskt grønne og med potensial for å bidra med fargerik blomstring.

Det er tydelig at duer liker blader og skudd på sukkulentene, for de aller fleste mattene var nærmest snauspist. Og det som ikke var spist, lå strødd ut over asfalten ved sidene av møblene Plantene vil trolig kunne skyte nye skudd, men den som har ventet på fargerik bergknappblomstring i høst, må nok vente forgjeves.

Duebesøkene var det vel ingen som kunne forutse, men hermed er det advart mot en ny skadegjører i urbane grøntanlegg. Konstruksjonen vil bli stående fram mot jul. Det er ikke bestemt om og hvor den vil få en mer permanent plassering, men flere har vist interesse for å sette sammen modulene på et egnet sted. Hvorvidt en bør satse videre på bergknapp som grønt innslag, bør med denne nye kunnskapen vurderes ut ifra duebestanden på stedet.