Betongheller renser luften for nitrogenoksider


Stig Holterhuset, distriktsansvarlig for Østlandet hos Asak miljøstein AS. 

– Her på nyåpnede Hoppern skole i Moss er det lagt gangbaneheller med en overflatebehandling som bidrar til å rense luften for nitrogenoksider, sier Stig Holterhuset, distriktsansvarlig for Østlandet hos Asak miljøstein AS.

Gangbanehellene ved Hoppern skole er overflatebehandlet med titandioksid. Heller med ASAK ClearNOx® bidrar til renere luft.

Nitrogenoksider (NOx) er blant annet resultat av forbrenning i motorer drevet av bensin eller diesel. Renseeffekten skyldes at hellene mot slutten av produksjonsprosessen, før betongen herdner, blir tilført en løsning av titandioksid. Stoffet trenger 3-4 millimeter ned i hellene og blir værende der i hellenes levetid. Titandioksid (TiO2) fungerer som en katalysator når UV-strålene fra sola treffer overflaten. De nitrøse gassene reagerer via katalysatoren og danner nitrat. Som kjent er nitrat en av de viktigste bestanddelene i handelsgjødsel, så miljøskadelige stoffer blir med denne prosessen omgjort til en kjemisk forbindelse som er nyttig for plantene.

Les mer om betongprodukter som bidrar til luftrensing i park & anlegg 8/2019.