Bjørn Aakerholt har overtatt som fagansvarlig i naml


Bjørn Aakerholt har overtatt eiendommen etter foreldrene og videreutviklet den lille parken. Buksbom-katten til høyre i bildet er ett av mange spennende innslag.

Det har gått litt under radaren i disse pandemi-tider. Men fra 1. april overtok Bjørn Aakerholt etter Tor Jørgen Askim som fagansvarlig/prosjektleder i anleggsgartner-organisasjonen. park & anlegg inviterte seg selv til en samtale med den nye fagansvarlige på sankthansdagen. I likhet med Askim er Aakerholt anleggsgartnermester, men han er vestfolding og ikke trønder, så samtalen fant sted i Sandefjord.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

– Jeg er opptatt av det samme som styret og sekretariatet i Naml har jobbet mye med, nemlig å styrke fagligheten blant medlemsbedriftene og synliggjøre faget overfor samfunnet, understreket Aakerholt. – Vi gjør en viktig jobb som bokstavelig talt setter varige spor i det offentlige rom og folks nærmiljøer. Men det kommer ikke alltid godt nok fram hva som ligger bak av kompetanse og innsats for å skape et godt utemiljø. Vi skal ikke så langt utenfor egne kretser før vi støter på misforståelser og kunnskapsmangel, sa han.

Noe av det som imidlertid har gledet Aakerholt mest i nyere tid, er den gode responsen rekrutteringsarbeidet til anleggsgartnerutdanningen har hatt. – Jeg arbeidet mye med rekruttering den siste tiden hos Steen & Lund, og det viste seg å gi resultater i søkningen til læreplasser. Jeg mener at alle seriøse anleggsgartnerbedrifter bør ha som mål at ti prosent av de ansatte skal være lærlinger.

Aakerholt har også engasjert seg i å få i gang utdanning av anleggsgartnere på Jensvoll igjen. En viktig grunn til dette er arbeidsveien for lærlingene.

Les hele intervjuet med Aakerholt i park & anlegg 7/2020, som kommer i slutten av august, omtrent samtidig med at naml inviterer til sin første samling, i Bodø, etter at Norge stengte ned 12. mars.