Buesetting av brostein skapte debatt


Lærlinger fikk opplæring i buesetting av brostein under kurset «Skifer og brostein» ved SOA i høst. Foto: Henning Meyer

Dette bildet, tatt under opplæring av lærlinger i setting av brostein og trykt i park & anlegg 9/2020, førte til reaksjoner fra garvede anleggsgartnere. Hva var «feil»? Jo, gammel og godt innarbeidet praksis blant nestorene er at steinsetteren sitter utenfor buen, ikke inni slik lærlingene gjør under opplæringen ved SOA.

Tekst: Ole Billing Hansen

Synspunkter fra andre anleggsgartnere viser at saken ikke er så selvsagt. Faglæreren framholder at det er flere måter å sette brostein på, og at hver steinsetter selv må finne ut hva som passer best. Dessuten er det forskjell om brosteinen blir satt i helninger eller på flat mark. Dersom buesettingen utføres i skrånende terreng, er steinsetteren nærmest nødt til å sitte utenfor buen. Men det kan være ergonomisk fordelaktig å sitte inne i buen når man jobber der terrenget er flatt. Flere anleggsgartnere støtter tanken om at en fagperson bør beherske begge alternativene. En av dem framholder at brosteinsetting er et fag med lange tradisjoner og innarbeidete vaner, og det kan være vanskelige å bryte gammel vane. Han konkluderer: «Mange er også dårlige til å rygge, både med og uten tilhenger, fordi man bare er vant til å kjøre rett fram.»

I andre land er «brolegging» et fag med eget fagbrev. Her i landet ligger setting av brostein inne som en del av anleggsgartnerfaget. Opplæring som blir akseptert av «broleggere» med eget fagbrev er selvsagt viktig, men det er jo ikke sikkert at det alltid er riktig å tviholde på innarbeidet praksis og lang tradisjon. Redaksjonen oppfordrer til videre meningsveksling om dette og andre temaer. Generelt synes det å være altfor lite faglig debatt i mange deler av norsk grøntanleggssektor. Det er ikke nødvendigvis heldig for fagene våre. Som en av debattantene i steinsettersaken uttaler: «Det er fint med faglige meningsutvekslinger. Det varmer en gammel skrott.»