Dampskipsbrygga i Fredrikstad – fra parkeringsplass til plass for arrangementer


Foto: Ole Billing Hansen

Fredrikstad kommune har lenge hatt som mål å fjerne parkeringsplasser og biler fra gateplan i sentrum. Dampskipsbrygga er den siste i rekken av større plasser som er blitt omgjort og oppgradert. Målet har vært at plassen skulle bli en god arrangementsplass i sentrum, for eksempel for konserter og festivaler med plass til opptil 5000 mennesker. Derfor var det viktig å utforme plassen uten kanter og faste installasjoner. Det skal være enkelt midlertidig å sette opp en større scene på det om lag fem dekar store området.

Tema for park & anlegg 7/2020 er «Byenes uterom – torg og plasser». I denne utgaven forteller landskapsarkitekt Kristine Holte i Fredrikstad kommune om forvandlingen av Dampskipsbrygga, et prosjekt tegnet av Multiconsult ASA v/ landskapsarkitekt Anne Kristin Udgaard og med Råde Graveservice AS som entreprenør. Materialfrist til utgaven er 5. august, og utgivelsesdato er 28. august.