Dekorativt steinbelegg med god dreneringsevne


Ved Ullerud Helsebygg i Frogn kommune er det lagt Barrikade® Steinbelegg på et underliggende betongdekke med fall og membran. Overvannet blir transportert i et lag komprimert stein oppå membranen. I dette prosjektet ble det lagt drensasfalt under et 15 mm tykt lag med Barrikade® Steinbelegg med grå stein. Uteanlegget er tegnet av Landskapsarkitektene Berg & Dyring, mens AF Bygg Østfold var totalentreprenør på det som er Norges hittil største helsebygg i massivtre.

Under IFLA-konferansen «Common Ground» i fjor høst presenterte StoCretec Flooring AS produktet Barrikade® Steinbelegg. Det er et aktuelt alternativ på steder hvor man ønsker en overflate med god dreneringsevne og rask opptørking etter regnvær. Valg av steinmateriale avgjør overflatens fargeuttrykk.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

park & anlegg ønsket å se nærmere på produktet, og markedssjef Richard Spoletini inviterte til en befaring i et par anlegg i Drøbak som har denne typen drenerende dekke. Han forteller at det i samarbeid med landskapsarkitekter og ulike rådgivere er planlagt flere prosjekter med Barrikade® Steinbelegg. Noen av disse vil trolig bli realisert i løpet av inneværende år.

Les mer om steinbelegget med gode dreneringsegenskaper i park & anlegg 4/2020, som blir utgitt 30. april.