Eget uterom for barn og realfag


Fargerike installasjoner inviterer til lek i Kuben realfagsuterom.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Realfagsuterom skal vekke barnas nysgjerrighet: Barnehagestiftelsen Kanvas åpnet høsten 2017 et nytt tilbud for barnehagebarn og -ansatte. Kuben er et inngjerdet område ved Telthusbakken i Oslo der barna blant annet kan utforske en telletrapp, en vannrenne, en vekt og en værstasjon for måling av nedbør og vind. Med laftestokker kan de selv bygge små konstruksjoner. På stedet finnes mer enn 30 ulike planteslag, og til våren kommer insekthotell.

Les mer om realfagsuterommet i park & anlegg 2/2018 som kommer 2. mars.