Er det mulig å forvandle plen til blomstereng?

«Mange parkforvaltere og hageeiere ønsker å bidra til økt biologisk mangfold av planter og insekter ved å omdanne kortklipt plen til blomstereng. Det kan synes enkelt, men i praksis er det ofte vanskelig å lykkes», skriver Trygve S. Aamlid, Ellen Svalheim, Hans Martin Hanslin og Thomas Breiby i park & anlegg 1/2022. Et prosjekt i regi av NIBIO på Blindern, Universitetet i Oslo ga mye nyttig erfaring om hva som er mulig å få til.

NIBIO gjennomførte i 2017-2020 prosjektet «Fra grasmark til blomstereng». Målet var å undersøke ulike tiltak for å øke artsmangfoldet i eksisterende grasarealer i byparker, på golfbaner og i enger i landbruket. I tillegg til nyttig erfaring om hva man kan få til, viste forsøket også hva som kan gå galt for den som ønsker å konvertere plen eller grasmark til blomstereng. Av i alt seks forsøksfelt var det bare to som i løpet av den fireårige prosjektperioden ga tilsiktet resultat. Ett av feltene var en plen på Universitet i Oslo, og resultater og erfaringer fra dette forsøket blir omtalt i kommende utgave av park & anlegg. Utgivelsesdato er 4. februar.