FAGUS vinterkonferanse: Insekter og grønne områder

Onsdag 12. februar inviterte FAGUS til årets vinterkonferanse i Miljødirektoratets lokaler i Oslo. Tolv innledere ga forsamlingen en mangesidig orientering om et svært viktig tema; hvordan vi best mulig legger til rette for at pollinatorer og andre insekter skal trives i grøntanleggene våre.

 Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Fagmiljøer i mange land har rapportert om til dels dramatisk reduksjon i antall insekter og insektpopulasjoner, og særlig har det vært lagt vekt på hvor viktig pollinerende insekter er for matproduksjonen i verden. Men insekter og andre småkryp har også andre viktige roller i naturen, så det er viktig å opprettholde det biologiske mangfoldet.

Admiral på kamelia (Camellia japonica).

Under konferansen presenterte flere etater og kommuner ulike eksempler på hva som kan gjøres for å ta vare på mangfoldet og hvordan myndigheter, organisasjoner og privatpersoner kan bidra med tiltak for å motvirke den uheldige utviklingen vi er inne i. Blant annet fikk de frammøtte høre om hvilke tiltak Moss kommune har satt i gang og om Nordre Follo kommunes arbeid med å innarbeide insektenes grønne infrastruktur i planleggingen. Grøntområder som gravplasser og veikanter utgjør store arealer som kan tilrettelegges bedre for insekter ved riktig valg av plantemateriale og skjøtselsrutiner. Miljødirektoratets representant understreket i dagens siste innlegg hvilken betydning grøntanleggssektoren kan ha som motivator for allmennheten. Blant annet er det viktig å informere om at «rufsete blomsterenger» er mer miljømessig korrekte enn striglete «grasørkener».

Konferansen viste at dette temaet er blant de temaene som bør være høyt oppe på dagsordenen hos planleggere og forvaltere av grøntanlegg. Deltakerne fikk mye faglig påfyll, mange ideer og ny motivasjon for å tale insektenes sak i sitt daglige arbeid.