Første vaksinering av almetrær i Norge


Om lag 140 almetrær i Frognerparken og ved Vigeland-museet ble behandlet med Dutch Trig®.

De første behandlingene med Dutch Trig® i Norge ble gjennomført i Oslo i mai. Behandlingen er et forebyggende tiltak mot angrep av almesyke og må gjentas hvert år. Men de treansvarlige i Bymiljøetaten regner tiltaket som økonomisk forsvarlig, for det er enda dyrere å fjerne døde almetrær fra gater og parker i byen…og plante store trær som erstatning.
Det viktigste er likevel å forsøke å hindre at almesyken sprer seg. Dermed kan vi beholde store trær av alm i byparkene våre. Alm er et av de vanligste treslagene i norske byparker, og trærne har ofte en markant og majestetisk krone.
I perioden 14. til 22. mai ble behandlingen med Dutch Trig® gjennomført på mellom 350 og 400 almetrær i Oslo sentrum. Mer enn halvparten av trærne står i Frognerparken og Torshovparken. Men også trær på Kontraskjæret ved Rådhusplassen, Abelhaugen og Nisseberget ved Slottet, i Tøyen kulturpark og i parken på Klosterenga var blant dem som ble vaksinert. I tillegg kom enkelte gatetrær. Samtidig fikk ansatte i NCC, som har trepleieavtale med Bymiljøetaten, opplæring i metoden av erfarne arborister fra det nederlandske firmaet og Harald Smit i Innlandet Trepleie, som er forhandler av produktet her i landet.
Les mer om almesyke og Dutch Trig® i Harald Smits artikkel «Forebyggende behandling mot almesyke» i park & anlegg 3/2018.