Framtidens smarte forvaltning og governance


Den digitale, smarte teknologien kan ikke erstatte håndverksmessig kunnskap om eksempelvis planter, anlegging og skjøtsel, men den kan bidra til samarbeid og dialog om utemiljøforvaltning. Foto: Märit Jansson

Framtidens utemiljøforvaltning kan dra nytte av ny teknikk for å bli smartere og mer bærekraftig. Men selv om de tekniske løsningene for en stor del er tilgjengelige, gjenstår det mye som må løses. I den siste av seks artikler i park & anlegg undrer SLU-forskerne Anders Kristoffersson, Johanna Deak Sjöman, Märit Jansson og Thomas B. Randrup: Hvor er framtidens utemiljøforvaltning på vei?

De skriver: «En studie ved Stockholm Resilience Center viser at kunnskapsutviklingen og forskningen om smart teknologi koblet til miljø- og naturvern er begrenset, til tross for at innovasjoner innen smart og digital teknologi er vanlig innen andre samfunnsområder. I framtiden kommer behovet for en mengde ulike kvaliteter i utemiljøer til å øke, blant annet når det gjelder klimatilpasning og biodiversitet. Derfor er det behov for satsinger rettet mot hvordan dagens teknologiske utvikling kan integreres, innen eksempelvis utemiljøforvaltning. Når vi ser mot framtidens forvaltning, blir derfor digital teknikk og smarte løsninger viktige aspekter.

Smart digital teknologi gjør det mulig å samle inn og sammenstille ulike typer data over tid, slik som informasjon om hvordan et trebestand utvikler seg. Foto: Jessica Svännel

Utfordringer og muligheter

Framtidens utemiljøforvaltning har behov for å handtere nye forventninger og forutsetninger, men mye kan også ses på som muligheter. Til tross for at de direkte kravene til forvaltningen ofte er lave, er arbeidet med å utvikle utemiljøer tydelig koblet til løsninger i omstillingen til større bærekraft. Virkeliggjøringen av internasjonale konvensjoner og konsepter for bærekraftig utvikling er i stor grad avhengig av utemiljøforvaltning.

Aktuelle utfordringer omfatter å handtere globale kriser som urbanisering, tap av biodiversitet og klimaendringer på lokalt nivå. Men også å utvikle strategiske måter å jobbe på, å arbeide for mangefunksjonelle utemiljøer, å skape oversikt over utemiljøer og deres kvaliteter og verdier, samt å øke vektleggingen av utemiljøforvaltning på den lokale agendaen.

Utemiljøforvaltning innebærer allerede komplekse oppgaver og kunnskap om blant annet ledelse, planter og teknikk. I framtiden blir også strategisk utvikling, kommunikasjon og digital teknologi avgjørende. Det krever langsiktige visjoner og samarbeid med fokus på forvaltning, men også på governance, det vil si involvering av brukere og andre aktører.

Smart forvaltning

«Smart forvaltning» er et spørsmål om hvordan digital teknologi kan brukes innen utemiljøforvaltning for å skape innovative og grenseoverskridende samarbeid med ulike aktører og brukergrupper, samt å synliggjøre og overvåke naturlige prosesser og eksisterende grøntstruktur som grunnlag for bærekraftig og ressurseffektiv forvaltning.»

Les hele artikkelen i park & anlegg 3/2023, som blir utgitt 31. mars.