Fremmede plantearter – et viktig tema for grøntanleggsbransjen

«Naturmangfoldloven med forskrift om fremmede organismer har skapt en del utfordringer for grøntanleggssektoren», skriver førsteamanuensis Per Anker Pedersen ved Institutt for landskapsarkitektur, NMBU i en lengre artikkel i utgave 4/2020 av park & anlegg. «Forskriften har blant annet ført til forbud mot omsetning og planting av en rekke arter, samt søknadsplikt for profesjonelle utøvere ved planting av noen arter i hager og andre grøntanlegg. En annen konsekvens er at en del fagfolk og miljøbevisste nå stempler bruk av fremmede arter, særlig de innførte, som negativt.»

Pedersen har deltatt i arbeidet med Fremmedartslista, som ble utgitt i 2018. Han går grundig inn på mange av de problemstillingene arbeidet tok opp, og argumenterer for hvorfor dette temaet er så viktig for grøntanleggssektoren. Han spør blant annet: «Tør vi si ifra om potensielle risikoarter? Skal vi gå inn i diskusjoner, eller avfeie og benekte? Jeg tror det lønner seg med faglig ærlighet, og så får vi håpe at kulturhistorie, opplevelsesverdier og trivsel også blir tillagt vekt i framtidig forvaltning av fremmede plantearter.»

Les artikkelen i utgaven som blir utgitt 30. april.