Geit som skjøtselsgartner i bynære områder

Det er positive erfaringer med skjøtsel ved bruk av geiter, også i bynære områder. Foto: Jeanette Andersen

Landskapsingeniørstudent Jeanette Andersen forteller i artikkelen «Ikke hopp bukk over geita» om hvordan en med bruk av ny teknologi kan bruke geiter som skjøtselsgartner der en ikke ønsker et gjengrodd landskap, også nær tettbygde strøk. Med GPS-løsning og mobiltelefon kan det ønskede beiteområdet gjerdes inn virtuelt og geitene styres dit parkforvalteren ønsker. Dermed unngår en det krevende arbeidet med å sette opp fysiske sperrer, som også kan virke skjemmende i områder der det ferdes mange mennesker.

Geiter er sosiale dyr, og tamme geiter oppfatter mennesker som en del av flokken. Klaven sørger for virtuell inngjerding. Foto: Jeanette Andersen

Kommunegartner Kristel Vaag Moe i Steinkjer kommune uttaler at hun har positive erfaringer med innleide geiter. I tillegg til å gjøre en god skjøtselsjobb er geitene blitt et svært populært innslag i bymiljøet.

Les mer i park & anlegg 7/2021 om hvordan geiter ved hjelp av moderne teknologi kan hjelpe til med skjøtsel av grøntanlegg. Utgaven kommer 3. september.